Resegaranti - om din beställda resa inte kommer i tid

Ibland händer saker som gör att din taxi, rullstolstaxi eller bårtaxi som du beställt inte dyker upp. Om du har väntat i tjugo minuter efter beställd tid och din bil fortfarande inte kommit, gäller resegarantin.

Resegarantin som finns när din beställda bil inte kommit inom 20 minuter omfattar 

 • ett telefonnummer du kan ringa för att få hjälp 
 • en möjlighet att söka ersättning för en privat taxiresa.

Resegarantin innebär att du som reser med färdtjänst eller sjukresor kan ringa till 0200-77 66 55 om din beställda taxibil inte kommit inom 20 minuter efter den beställda tiden. 

De som svarar på numret, efterlyser din taxi och hjälper dig göra en ny beställning om det behövs.

Om du har beställt rullstolstaxi eller bårtaxi, ringer du direkt till det taxibolag du beställt resan hos. 

Resegarantin för rullstolstaxi

Om din rullstolstaxi är mer än 20 minuter försenad eller inte kommer alls ringer du till det taxibolag du har beställt resan hos. Om du inte har valt ett taxibolag ringer du till det gemensamma resegarantinumret 0200-77 66 55, så kopplar dem dig till det taxibolag som har fått din resa och där kan du efterlysa din rullstolstaxi eller få hjälp att du beställa en ny resa om det behövs.

Om du kan resa med en vanlig taxi, "taxi på gatan", kan du ta en sådan, betala till föraren och sedan skicka in kvittot till färdtjänsten. Du skickar in originalkvittot inom tre månader. Det måste finnas en beställd resa för att du ska kunna göra på det här sättet. 

Du får ersättning för kostnaden för taxiresan minus den egenavgift du skulle ha betalat för ursprungsresan.

Resegarantin för bårtaxi

Om din beställda bårtaxi är mer än 20 minuter försenad ringer du till samma nummer som när du beställde, det vill säga 08-745 33 05. De som svarar på numret efterlyser din bårtaxi och hjälper dig göra en ny beställning om det behövs.

Ta en privat taxi eller bil på gatan - färdtjänst

Om du kan resa med en vanlig taxi och det gått 20 minuter eller mer sedan din beställda taxi skulle varit på plats, kan du ta en taxi, betala till taxiföraren och sedan få ersättning i efterhand. Du får ersättning för kostnaden för taxin. Om det finns lediga taxibilar i din närhet kan du som reser med färdtjänst ta en så kallad "bil på gatan"-resa med ditt färdtjänstkort, taxin du tar måste då ha dekalen med färdtjänstloggan på. Dessa resor är lite billigare än resor som du gör helt privat med taxi. Du betalar då halva taxameterbeloppet till föraren. Se till att spara kvittot oavsett vilken taxileverantör du reser med. 

Skicka in originalkvittot inom tre månader för att söka ersättning för ditt utlägg för färdtjänst. Det finns även en blankett för detta som underlättar som du kan läsa mer om längre ned på sidan.

Ta en privat taxi - sjukresor

Du kan få ersättning i efterskott ifall du tar en privat taxi till ditt vårdbesök. Spara kvittot och skicka det till oss tillsammans med en kort beskrivning av vad som hänt. Använd gärna den här blanketten >>. Skriv även ditt personnummer, clearingnummer, kontonummer och namnet på banken där du vill att vi sätter in pengarna. 

Du får ersättning för kostnaden för taxiresan med avdrag för den egenavgift du skulle ha betalat för ursprungsresan. Du behöver ha ett giltigt tillstånd för sjukresa och skicka in taxikvittot i original inom 3 år.

Avgift för den beställda resan

 • Om en resa du har beställt inte blir utförd, betalar du inte för den resan.
 • Om du begär ersättning för en privat taxiresa och får ersättning, görs avdrag för egenavgiften innan utbetalning sker.

Egenavgiften är den summan du skulle ha betalat för resan om den kom på din faktura. Egenavgiften dras i de fall du inte kommit upp i högkostnadsskyddet. 

 

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.