Sidan kunde inte hittas

Sidan du söker kan vara omdöpt eller flyttad.

Om du skrivit in adressen direkt i adressfältet, kontrollera gärna att du stavat rätt.

Gå till Startsidan för fardtjansten.

Kundservice - information

Har du frågor, synpunkter eller klagomål - ring 08 720 80 80.

Page not found

The page you are looking for might have been removed or renamed.

If you have typed the URL directly into the address bar, make sure that it is spelled correctly.

Go to the Start page for fardtjansten.

Customer Service - Information

Do you have questions, comments or complaints - call 08 720 80 80.