Mina sidor för färdtjänstresor - funktioner som underlättar

När du beställer färdtjänstresor via Mina sidor kan du använda flera funktioner som underlättar beställningen. Här kan du läsa mer om de olika funktionerna.

Förenkla dina beställningar

Det finns flera olika funktioner i Mina sidor som du kan använda för att underlätta dina beställningar. 

Spara telefonnummer

På Mina sidor kan du spara upp till tre telefonnummer som du lägger in i beställningen som ett telefonnummer som föraren kan ringa dig på. Namnge gärna telefonnumren så det blir enklare att använda dem i beställningen. Du sparar och ändrar dina telefonnummer på Min profil, under Mina kontaktuppgifter. Dina sparade telefonnummer finns bara i Mina sidor och går inte att använda när du ringer och beställer din resa.

Tänk på att du alltid kan skriva in ett telefonnummer i beställningen och att du inte behöver spara det.

Sparade adresser

Du som färdtjänstresenär kan även ha upp till tio personligt sparade adresser som underlättar beställningar av resor. Dessa adresser lägger du till och tar bort själv under Mina resor. Adresserna kommer upp som förslag i tillfältet och frånfältet om du skriver upp till 2 bokstäver. Där kommer även de senast använda adresserna upp som förslag. Du kan även spara ett meddelande kopplat till adressen som följer med när adressen används i från-adressfältet. 

Status på beställd resa

Under kommande resor så kan du se status på din resa. Visas inte status på resan har körningen inte än planerats.