Mina sidor för färdtjänstresor - funktioner som underlättar

När du beställer färdtjänstresor via Mina sidor kan du använda flera funktioner som underlättar beställningen. Här kan du läsa mer om de olika funktionerna.

Förenkla dina beställningar

Det finns flera olika funktioner i Mina sidor som du kan använda för att underlätta dina beställningar. 

Återkommande resor

För att förenkla beställningar som du gör ofta finns funktionen Återkommande resor. Den gör att du kan återanvända en beställning flera gånger. All beställningsinformation förutom datum och tid sparas och fylls i automatiskt när du använder den. Du skapar en återkommande resa från en beställning, från en tidigare resa eller från en kommande resa.

Du kan ha upp till tio återkommande resor och du hittar dem under Mina resor. Där tar även du bort återkommande resor som du inte vill använda längre.

Om ditt tillstånd har ändrats efter att du har sparat en återkommande resa kan vissa detaljer i din beställning ändras när du använder en återkommande resa. Det kan till exempel vara att ditt tillstånd för ledsagare har upphört, att du inte längre har tillstånd till rullstolstaxi eller att registrerade egna barn eller syskon är över 18 år. Om ditt tillstånd har ändrats så är det därför bra att vara extra uppmärksam när du läser igenom beställningen innan du beställer resan. 

Beställ returresa och Kopiera resa

Ett annat sätt att återanvända en beställning är genom funktionerna Beställ returresa och Kopiera resa. Du hittar funktionerna både under kommande och tidigare resor under Visa alla uppgifter om resan och direkt på bekräftelsesidan när du har beställt en resa. Vid Kopiera resa återanvänds all information i ursprungsresan och vid Beställ returresa byter adresserna även plats och meddelandeinformationen till föraren rensas. Du väljer datum och tid för din nya resa och du kan ändra i resan innan du bekräftar och beställer resan.

Om ditt tillstånd har ändrats kan vissa detaljer i din beställning ändras när du använder Kopiera resa eller Beställ returresa. Det kan till exempel vara att ditt tillstånd för ledsagare har upphört, att du inte längre har tillstånd till rullstolstaxi eller att registrerade egna barn eller syskon är över 18 år.

Spara telefonnummer

På Mina sidor kan du spara upp till tre telefonnummer som du lägger in i beställningen som ett telefonnummer som föraren kan ringa dig på. Namnge gärna telefonnumren så det blir enklare att använda dem i beställningen. Du sparar och ändrar dina telefonnummer på Min profil, under Mina kontaktuppgifter. Dina sparade telefonnummer finns bara i Mina sidor och går inte att använda när du ringer och beställer din resa.

Tänk på att du alltid kan skriva in ett telefonnummer i beställningen och att du inte behöver spara det.

Sparade adresser

Du som färdtjänstresenär kan även ha upp till tio personligt sparade adresser som underlättar beställningar av resor. Dessa adresser lägger du till och tar bort själv under Mina resor, utom adress 1 som är låst. Adresserna kommer upp som förslag i tillfältet och frånfältet om du skriver upp till 2 bokstäver. Där kommer även de 4 senast använda adresserna upp som förslag. Den eller de bokstäver du skriver sorteras adresserna efter. Du kan även spara ett meddelande kopplat till adressen som följer med när adressen används i från-adressfältet. 

Status på beställd resa

Under kommande resor så kan du se status på din resa. Visas inte status på resan har körningen inte än planerats. Står det Körorder kvitterad innebär det att ett bolag har fått körningen. Står det Körorder accepterad så innebär det att en förare har fått körningen.