Det nya färdtjänstkortet

Du kommer att få ett nytt färdtjänstkort om du har tillstånd som gäller efter mars 2023

SL har bytt teknik i sina kortläsare. Därför kommer du som har ett tillstånd som gäller efter mars 2023 att få ett nytt färdtjänstkort. Anledningen till detta är så att du som är beviljad färdtjänst kan fortsätta resa med SL och Waxholmsbolaget i de fall du vill och kan.

Alla färdtjänstresenärer får därför nya kort under perioden januari 2023 till mars 2023. Färdtjänsten har även en ny grafisk profil, och därför ser korten lite annorlunda ut jämfört med tidigare.

Du ska inte skicka in något nytt fotografi för detta kortbyte

I vanliga fall när du behöver ett nytt färdtjänstkort behöver du skicka in ett nytaget fotografi på dig, om det fotografi vi har på dig är äldre än 6 år. Detta behövs inte denna gång.

Du ska därför inte skicka in något nytt fotografi. Du får ett nytt färdtjänstkort vid detta kortbyte ändå.

Det nya kortet

Det nya kortet har en lila färg enligt Färdtjänstens grafiska profil. Kortet är ställt på höjden istället för som tidigare på längden. Kortet har fortfarande en kännbar markering på ena kortsidan.

Texten på framsidan är större och namnet är uppdelat i två rader, en rad för förnamn och en rad för efternamn.

nytt färdtjänstkort fram och baksida.jpg

Varje kort har ett unikt kortnummer

När du får ditt nya kort har det ett kortnummer istället för ditt tidigare kundnummer. Det gamla kundnumret försvinner och ersätts med ett kortnummer, som är unikt för varje kort.

Beställ dina resor på kortnumret

När du beställer dina resor ska du tala om numret som står på ditt färdtjänstkort. Dina resor kopplas till ditt kortnummer. Därför är det viktigt att alltid ta med samma kort som du beställde resan på och visa det för föraren.

Ditt gamla kort kommer sluta att fungera

14 dagar efter att vi har skickat ett nytt färdtjänstkort till dig kommer ditt gamla kort att sluta fungera. Du kommer då inte kunna beställa resor på det kortets nummer.

Beställ om eventuella resor igen

Om du har resor beställda framöver när du får ditt nya kort så är de kopplade till ditt tidigare kort. Därför måste du beställa om dessa resor och tala om ditt nya kortnummer, så att de blir kopplade till ditt nya kortnummer. Det måste du göra innan du kan börja resa med ditt nya kort.

Du får också resa med SL och Waxholmsbolaget

Med färdtjänstkortet får du resa med SL och med Waxholmsbolaget så mycket du kan och vill. Du får också ta med dig en person på resan utan att det kostar något.

Det nya färdtjänstkortet ska du blippa i de gröna kortläsarna.

Reser du med SL eller Waxholmsbolaget håller du färdtjänstkortet mot den gröna kortläsaren som finns vid spärren, på stationen eller vid bussförarens plats. Du ska även visa kortet vid en biljettkontroll.

Grön validerinsmaskin.jpg