Mina sidor för sjukresor - funktioner som underlättar

När du beställer sjukresor via Mina sidor kan du använda flera funktioner som underlättar beställningen. Här kan du läsa mer om de olika funktionerna.

Förenkla dina beställningar

Det finns flera olika funktioner i Mina sidor som du kan använda för att underlätta dina beställningar.

Återkommande resor

För att förenkla beställningar som du gör ofta finns funktionen Återkommande resor som gör att du kan återanvända en beställning flera gånger. All beställningsinformation förutom datum och tid sparas och fylls i automatiskt när du använder den. Du skapar en återkommande resa från en beställning, från en tidigare resa eller från en kommande resa.

Du kan ha upp till tio återkommande resor och du hittar dem under Mina resor. Där tar du även bort återkommande resor som du inte vill använda längre.

Använd bara en återkommande när du har ett sjukresetillstånd med samma vårdgivaradress. 

Om den återkommande resans resedetaljer inte matchar sjukresetillståndets ändras dessa automatiskt i beställningen. Till exempel om den återkommande resan är för 2 personer men du i sjukresetillståndet inte har rätt till medföljande, ändras antal personer till 1.

Beställ returresa och Kopiera resa

Du kan beställa en returresa från en beställning. Då återanvänds all information, adresserna byter plats, meddelandeinformationen till föraren tas bort och du väljer datum och tid för din nya resa. Du kan även beställa en returresa från en kommande resa eller från en tidigare resa. Den hittar du i beställningen under Visa alla uppgifter om resan.

Du kan kopiera en resa från en beställning, då återanvänds all information och du väljer datum och tid för din nya resa. Du kan även kopiera en resa från en kommande resa eller från en tidigare resa. Den hittar du i beställningen under Visa alla uppgifter om resan.

Förutsättningen för att det ska gå att använda funktionerna Beställ returresa och Kopiera resa är att sjukresetillståndet som användes vid ursprungsresan har resor kvar och är giltigt.

Spara telefonnummer

På Mina sidor kan du spara upp till tre telefonnummer som du lägger in i beställningen som ett telefonnummer som föraren kan ringa dig på. Namnge gärna telefonnumren så det blir enklare att använda dem i beställningen. Du sparar och ändrar dina telefonnummer på Min profil, under Mina kontaktuppgifter. Dina sparade telefonnummer finns bara i Mina sidor och går inte att använda när du ringer och beställer din resa.

Tänk på att du alltid kan skriva in ett telefonnummer i beställningen och att du inte behöver spara det.

Status på beställd resa

Under kommande resor så kan du se status på din resa. Visas inte status på resan har körningen inte än planerats. Står det Körorder kvitterad innebär det att ett bolag har fått körningen. Står det Körorder accepterad så innebär det att en förare har fått körningen.