Ansöka om färdtjänst

Här kan du läsa om kraven för att få resa med färdtjänst och hur du ansöker, vilka tillstånd du kan ha och hur du överklagar ett beslut.

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen:

 • Du ska vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.

När kan du inte beviljas färdtjänst?

Du beviljar inte färdtjänst enbart på grund av att

 • det inte finns kollektivtrafik där du bor
 • kollektivtrafiken där du bor har gles trafik
 • du inte längre kan köra bil
 • det är svårt för dig att ta dig till en särskild plats
 • du inte kan göra inköp eller bära
 • du behöver komma fortare fram till din destination
 • behöver hjälp till vård eller behandling.

Mer information om sjukresor och tillgängligheten i SL-trafiken kan du läsa i broschyren Uppfyller jag kraven för att få tillstånd till färdtjänst?

Att ansöka om färdtjänst

Det finns en ansökningsprocess som beskrivs nedan. Den gäller både för dig som söker för första gången och för dig som söker för att ditt nuvarande färdtjänsttillstånd snart går ut.

Du behöver alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst med en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen.

 • Läkarintyget ska inte vara äldre än maximalt 3 månader.
 • Beror färdtjänstbehovet i huvudsak på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare.
 • Har du en psykiatrisk diagnos ser vi gärna att intyget utfärdas av behandlande psykiatriker.

Så här ansöker du om färdtjänst

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än 3 månader när du ansöker.
 2. Du eller läkaren skickar läkarintyget till den kommun där du är folkbokförd.
 3. Du blir kontaktad av en färdtjänstutredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.
 4. Du beskriver själv dina svårigheter i en ansökningsblankett som du får av utredaren eller som du hittar här. Ta med ett nytaget fotografi till besöket. Har du inget kan kommunen hjälpa dig att ta ett fotografi vid besöket.
 5. Din färdtjänstutredare skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.
 6. Trafikförvaltningen fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.

Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort på posten inom en vecka. Först när du har fått ditt färdtjänstkort kan du resa.

Behöver du ändra i ditt färdtjänsttillstånd?

Det finns en ansökningsblankett, oavsett vilken ändring du behöver söka. Ibland kan vi begära en komplettering av ärendet. Det kan gälla att vi behöver ett nytt läkarintyg, en kommunutredning eller annan information i ärendet. Nedan listas olika ändringar du kan ansökan om.

Blankett för ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd

Rullstolstaxi

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. I de fall vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Bårtaxi

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. I de fall vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Sitta i framsätet

Om du behöver sitta i framsätet kan du ansöka om att alltid göra det oavsett om du reser själv eller med andra. Det kan till exempel handla om att du behöver extra benutrymme eller behöver vinkla ryggstödet bakåt.

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. I de fall vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Resa utanför länsgränsen för att handla

Skriv ett eget brev där du förklarar varför du behöver resa utanför länsgränsen för att handla.

Assistanshund, service eller ledarhund

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. Skicka in intyg på hundens certifiering. 

Allergianpassat fordon

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. I de fall vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Ensamåkning

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. Bifoga ett läkarintyg för färdtjänst som styrker ditt behov av att resa utan att samåka med andra resenärer.

Kunna ta med din el-moped eller elrullstol vid vissa resor

Skicka in ett intyg från förskrivande arbetsterapeut, sjukgymnast eller kopia på utlämningskvitto från hjälpmedelscentral.

Båttaxi

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. I de fall vi behöver mer information kontaktar vi dig.

Ta med 1-2 ledsagare

Fyll i blanketten Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd och skicka in den till oss. Söker du 2 ledsagare och du har dubbel assistans beviljad, skicka med intyg från Försäkringskassan om det.

Ta med upp till tre egna barn eller syskon under 18 år

Kontakta kundservice och anmäl barnens/syskonens födelsenummer. Använda gärna kontaktformuläret som du hittar längst ned på sidan Kundservice.

Lägre högkostnadsskydd

För att få resa till det lägre högkostnadsskyddet måste du skicka in en kopia av Försäkringskassans beslut till oss, kopia på pensionsmyndighetens pensionsintyg eller en kopia på din studentlegitimation som har en SL-symbolom om:

 • du har aktivitetsersättning
 • du gör förtida uttag av ålderspensionen i åldern 60-65 år
 • du har sjukersättning eller handikappersättning
 • du studerar minst 75 % på en studiemedelsberättigad utbildning.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.