Hur lång tid tar det att få ett beslut om färdtjänst?

När en ansökan kommer in till Färdtjänsten har vi just nu följande handläggningstider:

  • Ungefär 6 veckor för ansökan om färdtjänst
  • Ungefär 1 vecka för ärenden som gäller ändrat färdsätt
  • Ungefär 1 vecka för ansökan om extra tilldelning av resor

Tiderna gäller en komplett ansökan och när det inte behövs ytterligare information och är räknat från när ansökan kommer in till oss. Det är samma handläggningstid vid ansökan om färdtjänst oavsett om du söker för första gången eller om du söker för att ditt nuvarande färdtjänsttillstånd går ut.

Den totala tiden för att söka färdtjänst och få ett beslut varierar. Den beror på hur lång tid det tar att få ett läkarintyg för färdtjänst och hur lång tid det tar hos kommunen att göra en utredning om färdtjänst.