Hur lång tid tar det att få ett beslut om färdtjänst?

När en komplett ansökan kommer in till Färdtjänsten har vi just nu följande handläggningstider:

  • Ungefär 8 veckor för ansökan om färdtjänst
  • Ungefär 3 veckor för ärenden som gäller ändrat färdsätt
  • Ungefär 1 vecka för ansökan om extra tilldelning av resor

Tiderna gäller alltså en komplett ansökan och när det inte behövs ytterligare information. Denna handläggningstid är räknat från det att ansökan kommer in till Färdtjänsten. Det är samma handläggningstid vid ansökan om färdtjänst oavsett om du söker för första gången eller om du söker för att ditt nuvarande färdtjänsttillstånd går ut. 

När ett beslut har fattats skickas det till dig.

Den totala tid det tar att få ett beslut om färdtjänst kan variera

Den totala tiden för att söka färdtjänst och få ett beslut varierar. Den beror på hur lång tid det tar att få ett läkarintyg för färdtjänst och hur lång tid det tar hos kommunen att göra en utredning om färdtjänst.